Cila eshte gjatesia juaj? Kjo eshte pesha ideale sipas eksperteve1- Nese jeni e gjate 1.50cm, pesha juaj ideale = 45.0 kg.2 -Nese jeni e gjate 1.51cm, pesha juaj ideale = 45.9 kg.3- Nese jeni e gjate 1.52cm, pesha juaj ideale = 46.8 kg.4- Nese jeni e gjate 1.53cm, pesha juaj ideale = 47.7 kg. 5- Nese jeni e gjate 1.54cm, pesha juaj ideale = 48.6 kg.6- Nese jeni e gjate 1.55cm, pesha juaj ideale = 49.5 kg. 7- Nese jeni e gjate 1.56cm, pesha juaj ideale = 50.4 kg.
LEXO ME SHUME:

8- Nese jeni e gjate 1.57cm, pesha juaj ideale = 51.3 kg. 9- Nese jeni e gjate 1.58cm, pesha juaj ideale = 52.2 kg.10- Nese jeni e gjate 1.59 cm, pesha juaj ideale = 53.1 kg. 11- Nese jeni e gjate 1.60cm, pesha juaj ideale = 54.0kg.12- Nese jeni e gjate 1.61cm, pesha juaj ideale = 54.9 kg. 13- Nese jeni e gjate 1.62cm, pesha juaj ideale = 55.8 kg.14- Nese jeni e gjate 1.63cm, pesha juaj ideale = 56.7 kg. 15- Nese jeni e gjate 1.64cm, pesha juaj ideale =57.6 kg.LEXO ME SHUME:

16= Nese jeni e gjate 1.65cm, pesha juaj ideale = 58.5 kg. 17- Nese jeni e gjate 1.66cm, pesha juaj ideale = 59.4 Kg.18- Nese jeni e gjate 1.67cm, pesha juaj ideale = 60.3 kg. 19- Nese jeni e gjate 1.68cm, pesha juaj ideale = 61.2 kg.20 Nese jeni e gjate 1.69cm, pesha juaj ideale = 62.1 kg. 21- Nese jeni e gjate 1.70cm, pesha juaj ideale = 62.9 kg.22- Nese jeni e gjate 1.71cm, pesha juaj ideale = 63.9 kg. 23- Nese jeni e gjate 1.72cm, pesha juaj ideale = 64.8 kg.LEXO ME SHUME:

24- Nese jeni e gjate 1.73cm, pesha juaj ideale = 65.7 kg. 25- Nese jeni e gjate 1.74cm, pesha juaj ideale = 66.6 kg.26 -Nese jeni e gjate 1.75cm, pesha juaj ideale = 67.5 kg. 27- Nese jeni e gjate 1.76cm, pesha juaj ideale = 68.4 kg.28- Nese jeni e gjate 1.77cm, pesha juaj ideale = 69.3 kg. 29- Nese jeni e gjate 1.78cm, pesha juaj ideale = 70.2 kg.30 -Nese jeni e gjate 1.79cm, pesha juaj ideale = 71.1 kg. 31- Nese jeni e gjate 1.80cm, pesha juaj ideale = 71.9 kg.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *