Ky lengu do t’ju ndihmoj qe te mos u akumulohen depozitat yndyrore në muret arteriale


Sipas një studimi të publikuar në Revistën Amerikane e të Ushqyerit Klinik, u konstatua se lëngu i shegës ka veti të fuqishme anti-aterogjenike.Kjo do të thotë se konsumimi i rregullt i lëngut të shegës mund të parandalojë akumulimin e depozitave yndyrore në muret arteriale.

Shega përmban nivele të larta polipenoli dhe antioksidantësh, elementë të cilët parandalojnë lezionet aterosklerotike dhe zvogëlojnë oksidimin e kolesterolit të keq në gj ak.Shumë studime tregojnë për efektet e fuqishme anti-infla ma tore të lëngut të shegës, të cilat parandalojnë bll okimin e arterieve nga yndyrnat.Kur arteriet bllokohen, qarkullimi i oksigjenit dhe rrjedhja e gja kut reduktohen.

Përveç kësaj kur arteriet qëndrojnë të bll okuara për një kohë të gjatë ndikojnë në funksionimin e zemrës dhe japin dëme të mëdha në sistemin kardiova skular.Ja përfitimet e tjera shëndetësore sjell lëngu i shegës:Efekt anti-infla ma tor- infla mac ioni është shpesh fajtori kryesor i zhvillimit të sëm undjeve kro nike, përfshirë këtu edhe sëm undjet e zemrës.Efekt anti-bak terial dhe anti-fu ngal, parandalon zhvillimin e inf eksioneve sekondare vi rale dhe bak teriale.Zvogëlon rrez ikun e zgjerimit të zemrës.Ka veti të fuqishme antioksidante.Ul tensionin e lartë të gja kut./Burimi: Cure JoyComments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *