Keto jane 3 rastet kur eshte ne te miren tuaj te mos e konsumoni shegen pasi kundervepron


Kundërveprime të moderuara, kini kujdes me këto kombinime.Ilaçet që ndryshohen nga mëlçia (substratet Cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) kundërveprojnë me shegën.Disa ilaçe ndryshohen dhe zbërthen nga mëlçia. Shega mund të ngadalësojë procesin e zbërthimit të këtyre ilaçeve nga mëlçia. Konsumimi i shegës bashkë me këto ilaçe mund të rrisë efe ktet anë sore të tyre. Prandaj konsultohuni paraprakisht me mjekun nëse mund të konsumoni shegë edhe nëse mjekoheni me një ilaç të caktuar.

Ilaçet për tension e lartë të gja kut kundërveprojnë me shegën.Lëngu i shegës duket se ul tensionin e gja kut.Nëse merrni lëng shege së bashku me këto ilaçe për tensionin e gja kut ky i fundit mund të ulet më shumë seç duhet.Rosuvastatin (Crestor) kundërvepron me shegën;Ky ilaç zbërthehet nga mëlçia. Duke konsumuar lëng shege mund të ngadalësohet procesi i zbërthimit të këtij ilaçi, duke u rritur kështu efe ktet anë sore.Do za e saktë e shegës varet nga disa faktorë, si mosha përdoruesit, gjendja shëndetësore dhe gjendje të tjera. Aktualisht, nuk ka mjaftueshëm të dhëna shkencore për të përcaktuar do zën e saktë të shegës.

Duhet të mos harroni që produktet natyrale jo domosdoshmërish janë të sigurta, prandaj do zat janë të rëndësishme.Kushtojuni vëmendje etiketave kur blini produkte të shegës, si dhe konsultohuni me farmacistin apo një profesionist të shëndetësisë para se të përdorni ekstrakte apo suplemente të frutit, lëkurës, luleve apo pemës së shegës. / Burimi: WebMDComments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *